بر سر کوچه دلبر گذری خواهم کرد
به تمنای وصالش نظری خواهم کرد
به تلافی فراقش همه شب می، نوشم
تا به مقصود رسم شور رو شری خواهم کرد
بحر عشقش که ندارد به دلم ساحل هیچ
غرقه می‌گردم و در دم نفسی خواهم کرد
تا که روزی برسم بر حرمش گریه کنان
روز و شب ناله ز سوز عطشی خواهم کرد
چشم می‌بندم و در دل سفری خواهم رفت
در خیالم که طواف حرمی خواهم کرد

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: تمنای وصال  لینک ثابت